Opleiding voor lesgeven aan kinderen.

Leer hoe je Tai chi les geeft aan kinderen!
Kinderen van 8 tot en met 12 jaar zijn uitstekende leergierige leerlingen als het op Tai chi aankomt. Maar hoe geef je deze kleine mensjes les? Hoe bereik je ze op die manier dat ze begrijpen wat Tai chi is en hoe ze dit op ‘hun’ manier kunnen gebruiken?
Daarom een reeks lesdagen over hoe je als Tai chi leraar aan kinderen les kunt geven, zodat je het daarna zelf in praktijk kan brengen.
Voor wie is de cursus?
Voor Tai chi docenten die reeds ervaring hebben in Tai chi les maar nog geen ervaring hebben met het lesgeven aan kinderen, maar die in de toekomst aan kinderen Tai chi les willen geven.
Het doel van de cursus
Doelstelling van de cursus is dat Tai chi leraren in drie lesdagen op eigen kracht Tai chi lessen kunnen starten voor kinderen. Het lesmateriaal dat geboden wordt is hierop afgestemd. Met de cursus zul je je eigen lesinhoud kunnen opstellen voor een cursus en/of workshop aan kinderen in deze leeftijdsgroep.
In de cursus worden de eigen competenties als Tai chi leraar versterkt.
Daarnaast biedt de cursus principes en handvatten, die door middel van zelfstudie eigen worden gemaakt en omgevormd kunnen worden naar de eigen Tai chi stijl of stroming. Te denken valt aan kennis over ontwikkelingsfasen van het kind, leerstijlen, didactische principes, afstemming Tai chi principes op de doelgroep, etc.

De  opleiding  voor 2015 
Zondag   25 januari        2015    : 11.00 tot 17.00 uur
Zondag  15 maart            2015    : 11.00 tot 17.00 uur
Zondag  31 mei                 2015    :11.00 tot 17.00 uur

De Tai Chi School Kennemerland neemt vijf bekers mee naar huis!

Zaterdag 8 november 2014

In de in de Sporthallen Olympos Utrecht organiseerde de STN het landelijke festival. Naast vele workshops werd ook de jaarlijkse competitie Tái Chi Chuan gehouden. Dit jaar beperkt tot een nationaal kampioenschap in de categorieën pushing hands individueel, groepen 18-55 jaar en groepen 55+. Van de Tai Chi School Kennemerland namen 14 studenten deel aan de wedstrijden in de categorie groepen 55+. Zij scoorden hoog op het toernooi. De school nam voor het 12e jaar deel aan de open kampioenschappen STN. Een aantal studenten namen deel aan meerdere wedstrijd onderdelen. Een groep van tien Tai Chi beoefenaars behaalde de eerste prijs met de Yangstijl handvorm. De volledige uitslag staat in onderstaand schema:
1. 37 vorm Yangstijl groep van 10 personen pt 7,65 2e prijs handvorm
2. 43 vorm Yangstijl groep van 08 personen pt 7,55 1e prijs handvorm
3. Zwaardvorm Yang groep van 03 personen pt 7,7 3e prijs wapenvorm
4. Waaiervorm kung fu groep van 04 personen pt 7,75 2e prijs wapenvorm
5 Waaiervorm Chen groep van 06 personen
6 Sabelvorm Yang groep van 07 personen pt 7,75 2e prijs wapenvorm
Tijdens de competitie zit aan de voorzijde de jurytafel en aan alle zijden van het veld een jurylid. De demonstraties mochten begeleid worden door muziek. Helaas sloeg de apparatuur meermaals op hol, wat de demonstratie (waaiervorm Yang) hinderde. De groep ging echter onverstoord door in hun eigen ritme. Een dik compliment daarvoor! De groep waaiervorm Chen werd vooraf ongerust van deze onzekere factor. De ritmewisselingen in deze vorm zijn zonder muziek moeilijk gelijk uit te voeren. De oplossing werd gelukkig gevonden in andere afspeelapparatuur.
Na elke wedstrijd werden de punten van de 4 juryleden opgeteld en de gemiddelde score werd getoond aan de groep. Bij de prijsuitreiking was er voor een onderdeel wat verwarring. De 2e prijs wapenvorm werd uitgereikt aan de groep waaiervorm Chen stijl. Dit verraste de deelnemers omdat de puntenscore van de groep sabelvorm Yang hogere punten had gescoord. We namen de beker met dank in ontvangst! Op de STN site blijkt in de einduitslag, dat de groep sabelvorm de werkelijke winnaars zijn van de gedeelde 2e prijs wapenvorm.

Naast de competitie was er deze dag weer veel gelegenheid om te genieten van de mooie bewegingsleer Tái Chi, de zachte krachtige Chinese krijgskunst. Voor ontspanning en concentratie, groei en beheersing van innerlijke kracht. Verschillende workshops verspreid over de hele dag werden druk bezocht. Ook de kramen met artikelen met een verschillend aanbod in trainingen en cursussen boden een gemoedelijke sfeer. De Tai Chi School Kennemerland gaf een workshop met als thema: “Kruip in de huid van het kind”. Hoe geef je les in Tai Chi aan kinderen. Er waren ca 13 deelnemers. Jan leidde de workshop in en verzorgde de oefeningen. Jacqueline verzorgde het theoretische gedeelte en de aandachtspunten. De deelnemers waren deden enthousiast mee en toonden zich heel tevreden.

De aanwezige ingeschreven cursusdeelnemers gaven aan heel geïnspireerd te zijn voor
de komende cursusdagen in 2015.

De Open Tái Chi Chuan kampioenschappen van de STN is een jaarlijks festival. Voor 2015 zijn de plannen groots! Het wordt een 2 daags Internationaal Festival!, met open kampioenschappen in individuele en groepswedstrijden op Zaterdag 14 en Zondag 15 november 2015,
Doen jullie weer mee? Zet dan de data vast in je agenda!
Met mijn groet wil ik de deelnemers en bezoekers bedanken voor deze geweldige prestatie en jullie inzet. We hebben weer genoten van onze gedeelde passie Tai Chi!
Jan Langedijk