Links

Op deze pagina vindt u allerhande links van interessante websites en artikelen.

De Tai chi chuan studio

werd in 1980 opgericht door Maartje van Staalduijnen. De school heeft meer dan 30 jaar dagelijkse tai chi chuan cursussen en vele workshops verzorgd. Maartje van Staalduijnen overleed eind December 2016 , hierdoor kon de tai chi chuan studio niet meer op dezelfde locatie blijven bestaan. De reguliere lessen zijn voortgezet op verschillende locaties in Amsterdam en Haarlem en worden gegeven door Maartje van Staalduijnen opgeleide en door Grootmeester William C. C. Chen gecertificeerde leraren. Zij zetten Maartje van Staalduijnen haar manier van lesgeven en inzichten voort. Op deze site kun je leraren vinden die je goede verantwoorde begeleiding en informatie geven in het beoefenen van Tai chi chuan, vanuit de basis en volgens de principes van Grootmeester William C.C.Chen.

Stichting  Taijiquan Nederland
De Stichting Taijiquan Nederland (STN) is opgericht in 1982 om de bekendheid en de beoefening van taijiquan in Nederland te vergroten én te verdiepen. We zijn een onafhankelijk nationaal overkoepelend orgaan voor zowel beoefenaars als leraren van taijiquan. De STN ondersteunt taijiquan in de breedste zin van het woord, dus onafhankelijk van stijl, stroming of leraar.

Zinrijk.nl
zinrijk.nl wil een portal zijn voor zinrijke (Dikke van Dale: “rijk aan     zin, betekenis, inhoud”, “krachtige”) inhoud. De site biedt veel bezinningsteksten en activiteiten op het vlak van spiritualiteit en mystiek.

Algemene informatie over Tai Chi.
Op deze site vindt u algemene informatie over Tai Chi.

Yang Tai Chi Sportschool.
De Yang Tai Chi Sportschool verzorgt namens de Tai Chi School Kennemerland de Tai chi lessen in Hoofddorp. Zie de site voor meer informatie.

San-Chi
Acupuncturist en Reikimaster Sandra Eriks-Mynett te Akersloot.

Vereniging  van Yogaleerkrachten Nederland
De website van en voor erkende Yogaleerkrachten alwaar Jan en Ineke Langedijk  lid van zijn.  

Algemene informatie over Yoga
Deze Wikipedia site geeft u veel informatie over de vele vormen van Yoga.

Samenwerkende  yogascholen

http://www.gevoelvooryoga.nl/, Hoofddorp,  Annemarie Dijk

https://www.yogakennemerland.nl/,  Haarlem en Beverwijk, Ineke en Jan Langedijk

www.yogaheemstede.nl, Heemstede,  Marianne Mascini

www.yogabijsan.nl, Santpoort Zuid, Alexandra Drehmans