Wat is Vini Yoga?

yogaschool kennemerlandYoga is het door middel van oefeningen in balans brengen van lichaam en geest. Dit wil zeggen dat u door yoga oefeningen te doen uw lichaam beter leert kennen en daardoor leert hoe het functioneert.

Oorspronkelijk komt yoga in al zijn vormen uit India. De eerste yogi’s (beoefenaars van yoga) voerden de oefeningen al uit in kleine groepjes en vertelden deze door aan een ieder die het horen wilde. Later werden de oefeningen ook op schrift gesteld. Pas de laatste tijd is yoga bekend geworden in het westen en ondervindt men ook hier de kracht en waarde van de oefeningen.

Het woord yoga komt van het werkwoord ” yuj”, met als betekenis inspannen, verbinden of in evenwicht brengen van. Dit slaat vooral op het in evenwicht brengen van de polariteit. Het woord is oorspronkelijk afkomstig uit India en wordt daar genoemd in de oude geschriften zoals de Rig Veda, hoe- wel nog niet zo omschreven als tegewoordig.

Vini Yoga is een unieke methode om yoga te beoefenen. Hierbij staat centraal dat ieder persoon uniek is in zijn levensfase en ontwikkeling. Vanuit deze filosofie wordt het beoefenen van yoga afgestemd op de beoefenaar om maximaal resultaat te halen. Vini Yoga wordt ook wel de “stapsgewijze” yoga genoemd, waarbij de leerling via een persoonlijk programma zijn of haar oefeningen doet, aangepast op levenswijze, leeftijd, lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Yoga heeft een algehele reinigende werking op zowel de lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Het is voor velen een uitkomst. Elke yoga les kent daarom de volgende onderdelen:
– kennisoverdracht
– lichaamsoefeningen
– ademtechnieken
– concentratie-oefeningen
– ontspanningsoefeningen
Tevens wordt tijdens iedere les enkele chi kung oefeningen gedaan, vooral gericht op de organen.