De Yang stijl

Binnen de T’ai Chi zijn er meerdere “vormen”, Jan1stijlen genoemd. De     T’ai Chi Chuan School Kennemerland geeft cursussen in de Yang stijl. Deze     stijl kenmerkt zich in zijn zachte vloeiende bewegingen bij een gelijkblijvende     snelheid. De Yang stijl heeft zijn oorsprong bij meester Yang-Lu-Ch’ an. Deze     meester leefde in de negentiende eeuw in China. Zijn vader ondekte al snel     het talent voor de vechtkunsten in zijn zoon en stuurde hem naar meester Lui.     Deze meester leerde hem de vormen van T’ai Chi, maar al snel overtrof hij     zijn meester. De jonge Yang-Lu-Ch’ an is toen naar de grote meester Chen Chang-hsing     gegaan, maar niet als leerling, want dat was tegen de familietradities. Als     huisknecht bespiede hij de lessen van deze grote meester en oefende hij zelf,     zonder gezien te worden. Op een dag zag de grote meester zijn knecht oefenen     en besloot te breken met de traditie waardoor Yang-Lu-Ch’ an les kreeg van     de grote meester. Na vele jaren op deze school te hebben gezeten, was Yang-Lu-Ch’an     een absolute meester en keerde terug naar zijn geboorteplaats om de vechtkunsten     te onderwijzen.     Een van zijn studenten heeft hem later overgehaald om zijn kunsten in Peking     uit te dragen waar hij ook een school heeft geopend. De Yang stijl dankt zijn     naam aan zijn meester en staat voor “onoverwinnelijk”, daar hij     nooit een gevecht verloor. Zijn zonen hebben deze stijl verder verspreid en     wordt nu over de gehele wereld beoefend. Dit is natuurlijk de geschiedenis     in een notendop. Voor een uitgebreide lezing, klik hier voor een (engelse)     versie.

De filosofie van Yin – Yang

Het Yin heeft betrekking op de aarde en de Yang heeft betrekking op de hemel.     Yang is het mannelijke, aktieve, warme, voortbrengende, lichte beginsel. Yin     is het vrouwlijke, passieve, koude, ontvangende, donkere beginsel.     Ze zijn componenten, die elkaar aanvullen en geen tegenstellingen die elkaar     bestrijden. Bij de wetmatige opeenvolging lossen zij elkaar immers af en verwekken     door hun samenwerking alle verschijnselen in de kosmos. Zo wordt uit hun strijden     en elkaar afwisselend domineren, de wisseling der jaargetijden verklaard.     Het Yang bereikt zijn hoogtepunt in de zomer, neemt in de herfst af en laat     in de winter aan yin de voorrang. Yin verliest in het voorjaar langzamerhand     de macht en Yang kan weer naar een hoogtepunt (de zomer) toewerken. Zo gaat     het ook met licht en duisternis (dag en nacht).

Het Symbool.

yingyangDe beide oerkrachten Yin en Yang, die hun macht manifesteren in de voordurende wisseling van positief en negatief, kracht en stof, hemel en aarde, warmte en koude enz. zijn op hun beurt weer de beide delen van het Al-ene, het steeds veranderende zijnde. Het in elkaar grijpen en naast elkaar bestaan van Yang en Yin in het Al-Ene (Tao) wordt in het T’ai Chi symbool (de dubbele vis) gesymboliseerd. Het T’ai Chi symbool stelt de toestandvan het universum voor op het moment dat de positieve en de negatieve oerkracht uiteen zijn gegaan. we zien dat Yin en Yang niet absoluut zijn (in ieder Yang zit Yin en omgekeerd).