Tai Chi Tarieven

De diverse Tai Chi cursussen bestaan uit 12 lessen welke wekelijks gegeven worden. Zie het lesrooster voor de diverse cursussen. De kosten voor de cursus bedragen € 110,-  inclusief cursus materiaal.

De betaling dient vooraf te geschieden. U kunt het bedrag contant betalen bij aanvang van de les of overmaken op het volgende rekeningnummer:

NL19ABNA 045.41.43.354 tnv J.M. Langedijk

Graag met vermelding van de te volgen  Tai Chi cursus, de dag en en de periode (voorjaar of najaar 201x).